De Halve Maen Tattoo

Make appointment

Please enter a valid name!
Please enter a valid email!
Please enter a valid description!
Please enter a valid placement!
Please select a valid size!
Please enter a valid budget!
Please enter a valid date!

De Halve Maen Tattoo

DE HALVE MAEN TATTOO
🌙Just Good Tattoos🌙
BOOKINGS:
📲 Whatsapp: 0620551583
📮dehalvemaentattoo@gmail.com
⭐Artists:
@henrygreeve
@tdh_flash_works
@gien.amsterdam
www.halvemaentattoo.nl

Kleine Overstraat 5, 7411JH Deventer

Gelegen in het historische hart van Deventer vind je: De Halve Maen Tattoo.

Onze shop is een plek om culturen en kunstvormen in de wondere wereld van de tattoo te ontmoeten en ontdekken. Het klassieke interieur uit de jaren 20 van de vorige eeuw neemt je mee naar een plek om vervlogen tijden te beleven en herbeleven. In een unieke sfeer en met persoonlijke aandacht werken wij aan tattoos die jou op het lijf geschreven zijn!
No designs found
No designs found

38 review(s)

(37)
(0)
(1)
(0)
(0)
  • Hidde Obdeijn
   5

   (Translated by Google) Great job, Henry did all my tattoos on me. There is no one I trust in this more than him. The tranquility of knowledge and craftsmanship makes a session a pleasant experience! Add to that the relaxed atmosphere and you have a great tattoo business (Original) Geweldige zaak, Henry heeft bij mij al mijn tattoos gezet. Er is niemand die ik hierin meer vertrouw dan hem. De rust kennis en het vakmanschap maakt een sessie tot een prettige ervaring! Tel daar boven de relaxte sfeer en je hebt een geweldig tattoo zaak

   "(Translated by Google) Hi Hide, Thank you for your extensive review, very cool to read and always nice to see you back in the chair! See you again soon! *Henry (Original) Hey Hidde, Dankjewel voor je uitgebreide review, heel erg tof om te lezen en leuk je altijd weer terug te zien in de stoel! Tot snel weer! *Henry"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Dragan Koot
   5

   (Translated by Google) A great atmospheric shop, and a beautiful tattoo! (Original) Een geweldige sfeervolle shop, en een prachtige tattoo!

   "(Translated by Google) Hi Dragon, Glad you are happy with your dragons! Will you come and show them again when they are healed? Greetings! (Original) Hi Dragan, Supertof dat je blij bent met je draakjes! Kom je ze nog een keertje laten zien als ze genezen zijn? Groetjes!"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Cjacco Wolffensperger
   5

   (Translated by Google) What a professional!!! (Original) Wat een vakman!!!

   "(Translated by Google) Hi Cjacco, thank you for your review! We hope to see you again soon! (Original) Hi Cjacco, dankjewel voor je review! We hopen je snel weer te zien! "

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Bor de Weerd
   5

   (Translated by Google) Open hospitable shop, I've known Henry for a few years now and it's nice to notice that with his own studio in Deventer there is still a very friendly, creative and cooperative artist ready for you. (Original) Open gastvriendelijke shop, ik ken Henry al een paar jaar en het is fijn te merken dat met z'n eigen studio in Deventer er nog steeds een hele vriendelijke, creatieve en meedenkende artiest voor je klaarstaat.

   "(Translated by Google) Hi Bor! Thank you for your positive review! (Original) Hi Bor! Dankjewel voor je positieve review! "

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • sil isguzar
   5

   (Translated by Google) 100% satisfied for tattoos you have to go to Henry (Original) 100% tevreden voor tattoos moet je naar Henry

   "(Translated by Google) Hi Sil! Thank you for your positive review, will you come and show it again when the tattoo has healed? Regards, Henry (Original) Hi Sil! Dankjewel voor je positieve review, kom je hem nog eens laten zien als de tattoo genezen is? Groetjes, Henry"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Jodin Datbenik
   3

   "(Translated by Google) Hello and thank you for your review! You give our shop a 3-star review, and we are of course very happy with that! However, our aim is of course the full 5 stars. Could you perhaps tell us more about your experience? Then we can improve our services even more. Thanks in advance and best regards, Henry Greeve The Halve Maen Tattoo Shop (Original) Hallo en bedankt voor je review! Je geeft onze shop een 3-sterren review, en daar zijn we uiteraard erg blij mee! Echter is ons streven natuurlijk de volle 5 sterren. Zou je misschien meer kunnen vertellen over je ervaring? Dan kunnen wij onze dienstverlening nog meer verbeteren. Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, Henry Greeve De Halve Maen Tattooshop"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Saskia Hoppe
   5

   (Translated by Google) Very happy with my tattoo. Thank you Henry. Top!!! (Original) Super blij met mijn tattoo. Dank je wel Henry. Top!!!

   "(Translated by Google) Hi Saskia, thank you for your positive review. A very nice tattoo to make! Greetings and see you soon, Henry (Original) Hi Saskia, dankjewel voor je positieve review. Een erg leuke tattoo om te zetten! Groetjes en tot ziens, Henry"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Ayla Jansen
   5

   (Translated by Google) Super nice and nice shop you feel very comfortable. Will be taken time for you and listened to your wishes will definitely come back!!😁 (Original) Super mooie en leuke shop je voelt je er erg op je gemak. Word tijd voor je genomen en naar je wensen geluisterd kom er zeker terug !!😁

   "(Translated by Google) Hi Ayla, Thank you for your positive review, see you soon! (Original) Hi Ayla, Dankjewel voor je positieve review, tot snel!"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Martine Engbers
   5

   (Translated by Google) Just finished! Was quite nervous but Henry takes all the time for you so that was over quickly. Very happy with the result! (Original) Net klaar! Was best zenuwachtig maar Henry neemt alle tijd voor je dus dat was snel over. Heel erg blij met het resultaat!

   "(Translated by Google) Hi Martine, Thank you for your positive review and great experience! We look forward to seeing you again. Regards, Henry (Original) Hi Martine, Dankjewel voor je positieve review en fijne ervaring! We zien je graag nog eens terug. Groetjes, Henry"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Kirill Pospelov
   5

   Great studio, you feel home atmosphere as soon as you cross the door. The guys are true professionals, understanding the details and advising how to change the idea for tattoo to look better. Thanks, Henry and Taco, I'll definitely come back

   "Hi Kirill, Thanks for your positive review, hope to meet up soon again! Kind regards, Henry"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Laura de Hoog
   5

   (Translated by Google) Nice atmosphere in the shop and fantastic work is delivered. Recommended! (Original) Fijne sfeer in de shop en er wordt fantastisch werk afgeleverd. Aanrader!

   "(Translated by Google) Hey Laura! Thank you for leaving a positive review. We hope to see you again soon! Regards, Henry (Original) Hey Laura! Supertof dat je een positieve review hebt achtergelaten. We hopen je snel weer eens te zien! Groetjes, Henry"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Orla Gilligan
   5

   (Translated by Google) Very nice shop! Immediately welcomed, a lot of patience and good customer advice. Definitely recommended, not only very nice tight tattoos but also a nice atmosphere in the shop itself! (Original) Hele fijne shop ! Wordt meteen welkom geheten, veel geduld en goed klanten advies. Zeker een aanrader niet alleen hele mooie strakke tatoeages maar ook een fijne sfeer in de shop zelf !

   "(Translated by Google) Thanks for your positive review Orla! See you soon! (Original) Thanks voor je positieve review Orla! Tot snel!"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Anne Busser
   5

   (Translated by Google) Very nice help. Very personal and friendly. Also very happy with my mini tattoo! Very thankful. (Original) Ontzettend fijn geholpen. Zeer persoonlijk en vriendelijk. Daarnaast ontzettend blij met mijn mini tattoo! Erg dankbaar.

   "(Translated by Google) Hi Anne, Thank you for your positive review, will you come and show your tattoo again when it has healed? Greetings! (Original) Hi Anne, Dankjewel voor je positieve review, kom je je tattoo nog een keertje showen als deze genezen is? Groetjes!"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Siena Janssen
   5

   (Translated by Google) Very nice experience! My boyfriend and I had our first tattoos done here by Henry. An appointment could be made quickly and on the day itself he had all the time for us. Relaxed atmosphere, good explanation about setting and aftercare and above all very nicely set. Very happy with it! :) (Original) Hele fijne ervaring! Mijn vriend en ik hebben hier onze eerste tattoos laten zetten door Henry. Er was snel een afspraak te maken en op de dag zelf had hij alle tijd voor ons. Relaxte sfeer, goede uitleg over het zetten en de nazorg en bovenal erg mooi gezet. Super blij mee! :)

   "(Translated by Google) Hi Sienna! Thanks for your nice review, we look forward to seeing you again! Regards, Henry (Original) Hi Sienna! Thanks voor je leuke review, we zien jullie graag nog eens terug! Groetjes, Henry"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Carolien Versteegen
   5

   (Translated by Google) Got my first tattoo last Saturday. They made me feel very comfortable and took the time with me. The end result is very beautiful. I will definitely be going back for more tattoos. (Original) Afgelopen zaterdag mijn eerste tattoo laten zetten. Ze lieten mij erg op mijn gemak voelen en namen de tijd voor mij. Het eindresultaat is erg mooi. Ik ga er zeker naar terug voor meer tattoo's.

   "(Translated by Google) Hi Caroline, Thank you for your enthusiastic review, it's great to read that we made you feel at ease! We look forward to seeing you again soon. Regards, Henry (Original) Hi Carolien, Dankjewel voor je enthousiaste review, erg fijn om te lezen dat we je op je gemak hebben laten voelen! We zien je graag snel weer eens. Groetjes, Henry"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Lucas Koree
   5

   (Translated by Google) Got my first tattoo here and super satisfied. He reassures you nicely and darling good work super happy with the choice for henry (Original) Hier mijn eerste tatoeage gezet en super tevreden. Hij stelt je mooi gerust en lieverd goed werk super blij met de keuze voor henry

   "(Translated by Google) Hi Lucas, Thank you for your nice review! Regards, Henry (Original) Hi Lucas, Dankjewel voor je toffe review! Groetjes, Henry"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Gyuri Marsi
   5

   (Translated by Google) I am very happy with the 2 beautiful tattoos that Henry put with me today as a memory of my wife who passed away a few weeks ago. Henry is 'an excellent professional who understands his trade well, he has translated my wishes beautifully! It is also nice that he takes all the time and radiates peace, which is very pleasant, especially during tattooing! Thanks Henry if I want more tattoos I will come to you 100%. (Original) Ben heel blij met de 2 prachtige tatoo's die Henry vandaag bij mij heeft gezet als herinnering aan mijn vrouw die enkele weken geleden overleden is. Henry is 'een prima vakman die zijn vak goed verstaat, hij heeft mijn wensen prachtig vertaald! Mooi is ook dat hij alle tijd neemt en rust uitstraalt wat heel prettig is, zeker tijdens het tatoeëren! Bedankt Henry als ik meer tatoo's wil, kom ik 100% naar jou.

   "(Translated by Google) Hi Gyuri, Thank you for your extensive review and thank you for the honor of doing such a meaningful tattoo! We will see each other more often anyway, see you soon! :) Regards, Henry (Original) Hallo Gyuri, Dankjewel voor je uitgebreide review en bedankt voor de eer van het zetten van zo'n betekenisvolle tattoo! We gaan elkaar sowieso nog vaker zien, tot snel! :) Groetjes, Henry"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Daniel Stoop
   5

   (Translated by Google) Awesome place with friendly, professional and skilled performers. Recommended for anyone who wants to get a tattoo in Deventer. (Original) Te gekke plek met vriendelijke, professionele en vakbekwame artiesten. Aanrader voor iedereen die zich in Deventer wil laten tatoeëren.

   "(Translated by Google) Hi Daniel! Thank you for your great review, will you come and show your tattoo again? Regards, Henry (Original) Hi Daniel! Dankjewel voor je toffe review, kom je je tattoo nog eens showen? Groetjes, Henry"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Jordy van Schijndel
   5

   (Translated by Google) Went by last Saturday with the idea of ​​making an appointment. After showing our idea, there was immediately room to get our tattoos, a pleasant surprise! Both my wife and I have been tattooed by Taco. There is a relaxed atmosphere and Taco has more than exceeded our expectations! Super happy with the end result! Recommended! (Original) Afgelopen zaterdag langs geweest met het idee om een afspraak te maken. Na ons idee te laten zien, was er direct plek om onze tattoos te laten zetten, een aangename verrassing! Zowel mijn vrouw als ik zijn door Taco getatoeëerd. Er heerst een relaxte sfeer en Taco heeft onze verwachtingen meer dan overtroffen! Super blij met het eindresultaat! Aanrader!

   "(Translated by Google) Hi Jordan, Great to read that you are so happy with it! If you are ever in the area, we would like to see the healed tattoos. Taco. (Original) Hoi Jordy, Tof om te lezen dat jullie er zo happy mee zijn! Mochten jullie een keertje in de buurt zijn, zien we de genezen tattoos graag een keer. Taco."

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Britt Verdonk
   5

   (Translated by Google) Henry got two tattoos on my husband. Nicely set up and had a nice afternoon. Henry has also set up a beautiful shop where you feel welcome (Original) Henry heeft twee tatoeages bij mijn man gezet. Netjes gezet en een gezellige middag gehad. Ook heeft Henry een prachtige shop neergezet waar je je welkom voelt

   "(Translated by Google) Hi Britt, thank you for your nice review! Will you come by again to show the tattoo now that it has healed? Regards, Henry (Original) Hallo Britt, bedankt voor je leuke review! Komen jullie nog eens langs om de tattoo te showen nu deze genezen is? Groetjes, Henry"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Louis Deelen
   5

   (Translated by Google) Cool tattoo shop. Everything neat and clean, neatly according to the books. Nice guy and puts tight tattoos. Definitely recommended to walk in if you are in Deventer. (Original) Gave tattoo shop. Alles netjes en schoon, keurig volgens het boekjes. Aardige gast en zet strakke tattoo's. Zeker aan te bevelen om eens binnen te lopen, als je in Deventer bent.

   "(Translated by Google) Thank you for your positive review, it's great to read that you had a good experience! (Original) Dankjewel voor je positieve review, erg leuk te lezen dat je een goede ervaring hebt gehad!"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Frits De waard
   5

   "(Translated by Google) Hello Frits, thank you for your positive review, we look forward to seeing you again! (Original) Hallo Frits, bedankt voor je positieve review, we zien jullie graag nog eens terug!"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Roy Funk
   5

   (Translated by Google) nice shop (Original) prettige shop

   "(Translated by Google) Heyyyy Roy! Great to have you there man, and thank you for your positive review! (Original) Heyyyy Roy! Tof dat je er was man, en dankjewel voor je positieve review! 🤝"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Inge Vrencken
   5

   (Translated by Google) Friendly, neat, clean and knowledgeable! (Original) Vriendelijk, netjes, schoon en kundig!

   "(Translated by Google) Hi Inge, Thank you for taking the time to write a positive review! We like it! (Original) Hi Inge, Bedankt dat je de moeite hebt genomen een positieve review te schrijven! Vinden wij leuk!"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Joe Manson
   5

   "(Translated by Google) Thanks for the positive review! (Original) Thanks voor de positieve review!"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Floris Groot-Hulze
   5

   (Translated by Google) Got my first tattoo here, put at ease and got a very tight tattoo. Very happy with it! (Original) Mijn eerste tattoo hier gezet, goed op men gemak gesteld en erg strakke tattoo gekregen. Heel erg blij mee!

   "(Translated by Google) Hi Floris, great that you had a positive experience and are happy with your tattoo. Thank you for your visit and your review! (Original) Hi Floris, supertof dat je een positieve ervaring had en blij bent met je tattoo. Dankjewel voor je bezoek en je review!"

   Review can't be empty!
   1 year ago
  • Suzanne van der Ploeg
   5

   (Translated by Google) Very professional shop. Friendly, very helpful and approachable atmosphere! Just walk in for a nice conversation and a nice picture. (Original) Zeer professionele shop. Vriendelijke, zeer behulpzame en laagdrempelige sfeer! Gewoon lekker binnen lopen voor een leuk gesprek en een mooi plaatje.

   "(Translated by Google) Hi Suzanne, thank you for your positive review, very nice to read your experience! (Original) Hallo Suzanne, dankjewel voor je positieve review, erg leuk om je ervaring te lezen! 😊"

   Review can't be empty!
   2 years ago
  • Cynthia Rouw
   5

   (Translated by Google) Fantastic help with the Half Moon Tattoo. I got my first tattoo. It turned out beautiful and I'm really happy with it! This was done by Dani, what a professional. I was well guided in the whole process and was able to ask all my questions to them that I had. Dani and Henry thank you so much! (Original) Fantastisch geholpen bij de Halve Maen Tattoo. Ik heb mijn eerste tattoo laten zetten. Het is prachtig geworden en ben er echt heel erg blij mee! Dit is gedaan door Dani, wat een vakvrouw. Ik werd goed begeleid in het hele proces en kon al mijn vragen stellen aan hun die ik maar had. Dani en Henry heel erg bedankt!

   "(Translated by Google) Hi Cynthia, thank you for your positive review, it's great to read that you had a good experience with Dani! (Original) Hi Cynthia, dankjewel voor je positieve review, erg fijn om te lezen dat je een goede ervaring hebt gehad bij Dani!"

   Review can't be empty!
   2 years ago
  • Erwin Heidinga
   5

   (Translated by Google) Very nice shop! Beautiful decor, gives you the living room feeling. Owner Henry takes the time, thinks along with you and is a professional. Recommended !! (Original) Zeer prettige shop ! Mooie inrichting, geeft je het huiskamer-gevoel. Eigenaar Henry neemt de tijd, denkt met je mee en is een vakman. Aanrader !!

   "(Translated by Google) Hey Erwin, great that you felt at home in our shop, exactly what we want for our visitors! Thanks for your positive review! (Original) Hey Erwin, supertof dat je je thuis voelde in onze shop, exact wat we willen voor onze bezoekers! Thanks voor je positieve review!"

   Review can't be empty!
   2 years ago
  • Kimberley Ligtenberg
   5

   (Translated by Google) Contacted them to ask if they could cover my tattoo, because I didn't like it (placed elsewhere). During this appointment I was soon told that something very beautiful could be made of it and we immediately scheduled an appointment. Henry clearly explains what will happen and how you can best care for the tattoo. He remained calm and calm, just what I need while tattooing. I am very happy with the result and will definitely come back! (Original) Contact opgenomen met de vraag of ze mijn tattoo konden coveren, omdat ik deze niet mooi vond (elders gezet). Tijdens deze afspraak kreeg ik al gauw te horen dat er iets heel moois van gemaakt kon worden en hebben we direct een afspraak ingepland. Henry geeft duidelijk uitleg over wat er gaat gebeuren en hoe je de tattoo het beste kan verzorgen. Hij bleef rustig en kalm, precies wat ik nodig hebben tijdens het tatoeëren. Ik ben super blij met het resultaat en kom zeker weer terug!

   "(Translated by Google) Hi Kimberley! Very nice to read that you had a good experience in the shop, and very cool that we could help you give your tattoo a "boost"! Thank you for your positive review! (Original) Hi Kimberley! Heel erg fijn om te lezen dat je een goede ervaring hebt gehad in de shop, en heel erg tof dat we je mochten helpen je tattoo een "boost" te geven! Dankjewel voor je positieve review!"

   Review can't be empty!
   2 years ago
  • kyra van Toorn
   5

   (Translated by Google) Very nice tattoo shop! They really take the time for you and listen to you. Very nice and cozy atmosphere, which makes you feel very relaxed. And of course Henry is a very good tattoo artist! (Original) Hele fijne tattooshop! Wordt echt de tijd voor je genomen en naar je geluisterd. Hele fijne en gezellige sfeer, wat ervoor zorgt dat je je heel ontspannen voelt. En natuurlijk is Henry een hele goeie tatoeëerder!

   "(Translated by Google) Thank you for your great review Kyra, very nice to be able to provide you with a new tattoo! (Original) Dankjewel voor je toffe review Kyra, erg leuk om je van een nieuwe tattoo te mogen voorzien!"

   Review can't be empty!
   2 years ago
  • Jet Knoben
   5

   (Translated by Google) Very nice, hygienic and cozy tattoo shop. Henry made me feel completely at ease, took the time to design and get the tattoo done. Very happy with the result and the experience, 100% recommended! (Original) Ontzettend fijne, hygiënische en gezellige tattoo shop. Henry zorgde ervoor dat ik mij helemaal op mijn gemak voelde, nam de tijd voor het ontwerp en het zetten van de tattoo. Heel erg blij met het resultaat en de ervaring, 100% aan te raden!

   "(Translated by Google) Hi Jet! Thank you for your positive review, it's great to read that you had such a good time! See you soon, and enjoy your tattoo! ✌ (Original) Hi Jet! Dankjewel voor je positieve review, erg fijn om te lezen dat je het zo naar je zin had! Graag tot snel, en erg veel plezier van je tattoo! ✌"

   Review can't be empty!
   2 years ago
  • Tim Dalhoeven
   5

   (Translated by Google) A very nice shop! Henry takes his time and pays attention to his customers. It is not only pleasant but also very cozy. The shop also looks very nice and clean. We will definitely come here again! (Original) Een heel fijne shop! Henry neemt rustig de tijd en heeft aandacht voor zijn klanten. Het is niet alleen prettig maar ook erg gezellig. Verder ziet de shop er heel tof en schoon uit. We komen hier zeker weten nog een keer!

   "(Translated by Google) Hi Tim, thank you for your positive review! Nice to read that you are coming back! (Original) Hallo Tim, dankjewel voor je positieve review! Leuk om terug te lezen dat jullie nog eens terug komen! 😊"

   Review can't be empty!
   2 years ago
  • Amber Bijsterveld
   5

   (Translated by Google) Very beautiful and tastefully decorated salon with an eye for detail. Clear and calm explanation. Good hygiene. Very friendly and skilled artist (Original) Zeer mooi en smaakvol met oog voor detail ingerichte salon. Duidelijke en rustige uitleg. Goede hygiëne. Zeer vriendelijke en kundige artist

   "(Translated by Google) Hi Amber, thank you for your positive review! We hope to welcome you again soon (Original) Hallo Amber, dankjewel voor je positieve review! We hopen je snel weer eens te mogen ontvangen 😊"

   Review can't be empty!
   2 years ago
  • L A Peters
   5

   (Translated by Google) Good vibes! Talented and definitely worth popping in :) find out for ya self! ;) (Original) Goede vibe! Getalenteerd en zeker de moeite waard eens binnen te lopen:) find out for ya self!;)

   "(Translated by Google) Thank you for your positive review and the great session! See you soon! (Original) Dankjewel voor je positieve review en de toffe sessie! See you soon! ✌"

   Review can't be empty!
   2 years ago
  • Paula s
   5

   (Translated by Google) Henry really takes the time for you! Today I made a friend request tattoo with my girlfriend. It was a spontaneous action when we walked through Deventer so we didn't even have an appointment but we were helped so kindly! Tattoo is really great! Next time we will go to henry and his lovely wife again. (Original) Henry neemt echt de tijd voor je! Ik heb vandaag met mijn vriendin samen een vriendschapsverzoek tattoo gezet. Het was een spontane actie toen we door Deventer liepen dus we hadden geen eens een afspraak maar we werden zo vriendelijk geholpen! Tattoo is echt top gezet! Volgende keer gaan we weer naar henry en zijn lieve vrouw.

   "(Translated by Google) Hi Paula, thank you for your positive review and the nice tattoo you had done, great afternoon! *Henry (Original) Hi Paula, dankjewel voor je positieve review en de leuke tattoo die jullie hebben laten zetten, tof middagje! *Henry"

   Review can't be empty!
   2 years ago
  • Paula Stegeman
   5

   "(Translated by Google) Thank you for your positive review! (Original) Dankjewel voor je positieve review!"

   Review can't be empty!
   2 years ago
  • Nienke Wessels
   5

   "(Translated by Google) Hi Nick, thank you for your positive review! ✌ (Original) Hi Nienke, dankjewel voor je positieve review! ✌"

   Review can't be empty!
   2 years ago
  No artists found
  No promotions found