Gebruikersvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website


1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, toegankelijk via https://mijntattoo.nl, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, heeft u geen toegang tot deze site. Het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Licentie gebruiken

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van MijnTattoo te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:


Hierdoor kan MijnTattoo worden beëindigd bij overtreding van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, of het nu in gedrukte of elektronische vorm is.

3. Disclaimer

Al het materiaal op de website van MijnTattoo wordt geleverd "zoals het is". MijnTattoo geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties. Verder doet MijnTattoo geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of sites die aan deze website zijn gelinkt.

4. Limitaties

MijnTattoo of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van MijnTattoo, zelfs als MijnTattoo of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze website is op de hoogte gesteld, mondeling of schriftelijk, van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige jurisdicties zijn beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade niet toegestaan. Deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en fouten

Het materiaal dat op de website van MijnTattoo verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. MijnTattoo kan niet beloven dat het materiaal op deze website nauwkeurig, volledig of actueel is. MijnTattoo kan het materiaal op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. MijnTattoo doet geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

MijnTattoo heeft niet alle sites gecontroleerd die aan zijn website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door MijnTattoo van de site. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

MijnTattoo kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van MijnTattoo wordt beheerst door de wetten van nl, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.